Původně jsem jako absolventka VŠE působila jako asistentka na katedře ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty ČZU a učila ekonomii a hospodářskou politiku Evropské Unie :-). Potom mě život skrze porodní traumata přesunul na úplně jinou „kolej“ a já v rámci svého uzdravování objevila kraniosakrální biodynamiku.

Na základě toho jsem absolvovala výcvik u Abhy Sajwel a tím začalo mé poradenské směřování. Když se v roce 2010 v České republice objevil výcvik Somatic Experiencing®, neváhala jsem a přihlásila se. Od té doby je práce s traumatem a s regulací nervového systému má srdcová záležitost a stále procházím různými druhy studia, abych prohlubovala své znalosti a zkušenosti. V rámci získání adekvátního vzdělání jsem absolvovala magisterské studium na pedagogické fakultě UK, obor sociální pedagogika/výchova ke zdraví. V roce 2022 jsem úspěšně dokončila supervizní výcvik na FHS UK. 

Jako asistentka působím v českém, chorvatském a maďarském výcviku SE, jsem spoluorganizátorka workshopů Práce s traumatem u dětí s Maggie Kline a spoluorganizátorka EmotionAid® v ČR. Mým snem/cílem je představit a zavést metodu EmotionAid® do pomáhajících profesí, kde vnímám velkou potřebu efektivního nástroje pro práci se stresem. Dále jsem absolvovala různé semináře a konference a své znalosti a zkušenosti předávám dál jako lektorka. Jsem předsedkyní České asociace Somatic Experiencing z.s., členkou předsednictva Evropské Asociace Somatic Experiencing a řídící členkou SE Ukraine Task Force. V minulosti jsem patřila k zakládajícím členům České kraniosakrální asociace z.s., kde v současné době působím jako členka revizní komise.   

K mým zdrojům patří rodina, káva, přátelé, jóga a knihy….a slunce (a v zimě kamna :-)).

Vzdělání

2019 — 2022 FHS UK, Praha – Řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích (612 hodin, CŽV)

2015 — 2017 PedF UK, Praha – Soc. pedagogika – Výchova ke zdraví (Mgr.)

1993 — 1999 FNH VŠE, Praha – Veřejná správa a regionální rozvoj (Ing.)

Vybrané výcviky, semináře, konference

From Pattern to Inner Clarity, workshop s Peterem Levinem, srpen 2022, Weggis, Švýcarsko

SE and Developmental Trauma, workshop s Peterem Levinem, červenec 2021, Weggis, Švýcarsko

Virtual training in Advanced Ego-State Therapy s Maggie Phillips, jaro 2021 (21 hodin)

EmotionAid – facilitátorský výcvik s Cathy Lawi (leden-březen 2021)

Energy Fields and the Ancestors – The Interplay of Trauma and Wisdom, workshop s Peterem Levinem, červenec 2020, Weggis, Švýcarsko

Unspeakable Trauma – Workshop s Reneé Porgieter Marks – prenatální a preverbální trauma a disociace u dětí a dospívajících – Řím 10/2019

The Legacy of Trauma and Dissociation, 7th Biennial ESTD Conference,
Řím (10/2019)

Ticho a klid jako láska, nebo vyhýbání, Praha 5/2019

Postgraduální kraniosakrální kurz s Charlesem Ridleyem (18 hodin)

Úvodní kurz biodynamického kraniálního doteku ticha a klidu, Praha
4/2019 
Kraniosakrální workshop s Giorgií Milne (18 hodin).

Intensive Training in Treating Dissociative Disorders with Kathy Steele,
Londýn
Září 2018 — Prosined 2018
Výcvik v práci s disociovanými částmi u traumatizovaných klientů (54 hodin).

Congress Attachment and Trauma, Řím
09/2016 -účast na kongresu

SE for Kids – Práce s traumatem u dětí s Maggie Kline; Salzburg,Vídeň, Salzburg, Praha 2013 –  2021 Workshop práce s traumatem u dětí (5×18 hodin).

Základní krizová intervence, Praha
03/2013 — 05/2013

Akreditovaný kurz Krizové intervence Remedium (51 hodin).

Výcvik v Somatic Experiencing (R), Praha
7/2011 — 9/2013 (288
hodin).

Profesionální výcvik CranioSacrální Biodynamiky, Praha
11/2008 — 11/2010
Trénink v Institutu CranioSacrální Biodynamiky (350 hodin).

Kurz vysokoškolské pedagogiky a didaktiky (VŠE Praha), Praha
01/2001 — 06/2001
Kurz VŠ pedagogiky a didaktiky (45 hodin).