V poradenství působím od roku 2010 a v praxi se opírám o znalosti Somatic Experiencing (R), kraniosakrální biodynamiky, meditací, vývojových stádií, polyvagální teorie a dalších.  

Zaměřuji se na práci s dospělými i dětmi, vycházím z premisy, že všichni klienti se potřebují cítit v bezpečí, aby mohlo být dosaženo jakékoliv změny. 

Poradenství je vhodné pro klienty, kteří již prošli či procházejí sebezkušeností, krizovou intervencí nebo psychoterapií a zjistili, že jsou pravděpodobně ovlivněni prožitou traumatickou zkušeností (úraz, autonehoda, dlouhodobá hospitalizace, šikana,  náhlé úmrtí v rodině, atd….). V této situaci je práce metodou SE velmi vhodná, ideálně v kombinaci s psychoterapií či jinou psychosociální péčí. Na doporučení svého terapeuta či sociálního pracovníka potom můžeme po dohodě začlenit také metodu SE.