V současné době dokončuji studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v rámci celoživotního vzdělávání obor Řízení a supervize, se zaměřením na Supervizi.

V rámci své praxe nabízím individuální, týmové a skupinové supervize, v malých organizacích lze domluvit i supervizi organizace. 

Zaměřuji se na oblast organizací pracujících s dětmi – dětské domovy, střediska ranné péče, školy apod., kde uplatňuji své znalosti sociální pedagogiky a zkušenosti s prací s traumatizovanými dětmi a rodinami.