V roce 2022 jsem úspěšně dokončila studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a jsem certifikovaná supervizorka v pomáhajících profesích se zaměřením na pracovníky v sociální oblasti. 

V rámci své praxe nabízím individuální, týmové a skupinové supervize, v malých organizacích lze domluvit i supervizi organizace.